Facebook
 
Telegram
 

Chernika Sladkoe Pyatnyshko (ns_24_09) 28.07.2009

Pedigree

Litter 2011

Chernika
3 years
Chernika
3 years
Chernika
3 years
Chernika
2 years
Chernika
3 years
Chernika
2 years
Chernika
9 months
Chernika
9 months
Chernika
9 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
6,5 months
5 months
5 months
5 months
5 months
5 months
5 months