Facebook
 
Telegram
 

Volga Sladkoe Pyatnyshko (n_24) 21.08.2022

Pedigree

 
Volga
7 weeks
   
Volga
6 weeks
Volga
6 weeks
Volga
7 weeks
Volga
7 weeks
Volga
6 weeks
Volga
4 weeks
Volga
4 weeks
Volga
4 weeks